Trang chủ Giới thiệu Album ảnh Văn bản Liên hệ
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh
Trang chủ
LIÊN KẾT WEBSITE
CAM THƯỢNG LỘC
 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC Bản in
 
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tin đăng ngày: 25/2/2012 - Xem: 1858

1. Cơ cấu tổ chức
Điện thoại phòng: 0393841824
Trưởng Phòng:   Hoàng Bá Anh
Điện thoại: 0917877779
Phó phòng 

+ Trần TRung Phước

Số điện thoại: 0903211007
+ Bùi Chiến Thắng

Số điện thoại: 0912174559
+ Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác tài chính- ngân sách;
2. Nhiệm vụ và Chức năng
Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
Cụ thể:
a/ Công tác Tài chính :
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tài chính, tổng hợp báo cáo UBND huyện để trình HĐND huyện quyết định; 
- Lập dự toán thu NSNN đối với những khoản thi được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính, báo cáo UBND huyện để UBND huyện trình HĐND huyện quyết định;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính HTX dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tổ hợp tác và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước thuộc cấp huyện.
- Phối hợp với Chi cục thuế, KBNN huyện trong việc quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
- Thẩm tra quyết toán các đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện, thẩm tra và chịu trách nhiệm về việc thẩm tra quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện, tổng hợp lập báo cáo quyết toán thu chi ngân sách trên địa bàn huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) trình UBND huyện xem xét gửi Sở Tài chính, báo cáo bổ sung quyết toán ngân sách sau khi được HĐND huyện phê chuẩn;
- Tổ chức thẩm  tra quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành, trình UBND huyện phê duyệt theo thẩm quyền. Thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện quản lý.
- Quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan đơn vị HCSN thuộc huyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ tài chính.
- Quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của Pháp luật. Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh. Báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn; Kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính kế toán. Giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài chính theo quy định của Pháp luật;
- Tổ chức tiếp nhận, trình UBND huyện xử lý bán đấu giá tài sản thanh lý, tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước;
b/ Công tác Kế hoạch và đầu tư:
- Tổng hợp, lập quy hoạch hàng năm và dài hạn về phát triển kinh tế-xã hội huyện để UBND trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Chủ trì xây dựng các chương trình, dự án đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Thẩm định các dự án đầu tư XDCB; kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, xét duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, gói thầu thuộc thẩm quyển UBND huyện phê duyệt;
- Giúp UBND huyện xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các doanh nghiệp hoạt động công ích thuộc huyện để đề nghị cấp có thẩm quyền để quyết định. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc huyện. Theo dõi nắm tình hình hoạt động các cơ sở kinh tế đóng trên địa bàn huyện.
- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công tác thu hút nguồn vốn, xúc tiến mời gọi đầu tư trên địa bàn; Chỉ đạo hướng dẫn, theo dõi công tác đầu tư XDCB, các chương trình dự án trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND huyện và các cấp, các ngành có liên quan.
- Thẩm định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBNDhuyện, UBND cấp xã để trình UBND huyện phê duyệt.
- Xét, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với HTX và các hoạt động kinh doanh khác.
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch quý, 6 tháng, hàng năm cho UBND huyện và Sở Kế hoạch & đầu tư. Thực hiện những nhiệm vụ khác

 

Hệ thống tổ chức khác:

5/1/2018 - Số điện thoại và địa c hỉ email cán bộ công chức xã thuần thiện
18/12/2017 - Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Lộc
13/4/2017 - Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc
30/9/2016 - TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN CAN LỘC
19/8/2016 - Danh sách các trường THPT trên địa bàn huyện Can Lộc
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA TOÀN BỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG THƯỢNG LỘC
23/3/2016 - Thông tin của cán bộ Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc
23/3/2016 - DANH DÁCH THÔNG TIN CB CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CAN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ XÃ SƠN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẢNG ỦY , UBND XÃ TRƯỜNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ TRUNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG UBND XÃ TÙNG LỘC
2/2/2016 - Trường THCS Đặng Dung
2/2/2016 - Trường THCS Phúc Lộc
2/2/2016 - Trường THCS Xuân Diệu
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Hướng dẫn TTHC
Đánh giá cán bộ
Bảng theo dõi TTHC
Album ảnh Can Lộc
Truyền hình Can Lộc
Hỏi đáp - Tư vấn
Điều hành tác nghiệp
Văn bản chỉ đạo
Tra cứu hồ sơ trực tuyến
Danh bạ trực tuyến
Liên hệ - Góp ý
Sơ đồ Website
Loading the player...
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
Hôm nay: 1,372
Tất cả: 6,623,567
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAN LỘC 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Can Lộc
Chịu trách nhiệm chính: Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch Huyện Can Lộc
Địa chỉ: Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239841227- E.mail:ubcanloc@gmail.com