Trang chủ Giới thiệu Album ảnh Văn bản Liên hệ
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh
Trang chủ
LIÊN KẾT WEBSITE
CAM THƯỢNG LỘC
 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC Bản in
 
Phòng Giáo dục- Đào tạo
Tin đăng ngày: 25/2/2012 - Xem: 1597

Phòng Giáo dục- Đào tạo

Thứ năm - 05/04/2012 09:52

 
 
 
I. Vị trí: Khối 1 Thị Trấn Nghèn      
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

 
 
 
1.Võ Đức Đại 
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0912435659
Chuyên môn: Thạc sỹ quản lý  giáo dục
Nhiệm vụ:  
Bí thư chi bộ, Thủ trưởng cơ quan phụ trách chung, công tác TCCB, KH, Thanh tra, thi đua, tổng hợp, tài chính, sách, thiết bị giáo dục, CSVC, xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Hội đồng khoa học ngành, Trưởng các ban chỉ đạo của ngành.
2. Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: CQ:                 DĐ:0912285877
Chuyên môn: Thạc sỹ Toán học
Nhiệm vụ:
 Phó trưởng Phòng, phụ trách GD THCS, GDTX, HN-DN, PCGD, GD thể chất, BDGV, NCKH. Xây dựng nông thôn mới, công tác nữ công,  ANTT trường học, các cuộc vận động và phong trào.
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Phạm Quốc Đạt
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0913455698
Chuyên môn: Thạc sỹ quản lý  giáo dục
Nhiệm vụ:  
Phó trưởng Phòng, phụ trách GDMN, TH, Chỉ đạo chuyên môn Tiếng Anh TH. THCS; Xây dựng XHHT-TTHTCĐ; CNTT toàn ngành; Đoàn Đội trường học; gia đình trẻ em; Y tế trường học, công tác Đảng trường học.
 
 
4. Phan Văn Định
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0915596840
Chuyên môn: Đại học sư phạm
Nhiệm vụ:
Phó chủ tịch hội đồng thi đua, kỷ luật ngành, phụ trách công đoàn , đời sống, dân số kế hoạch hoá, nước sạch, vệ sinh, môi trường, chữ thập đỏ, tuyên truyền GDPL cho CB, GV, NV toàn ngành.
 
 
 
 
 
 
 
5. Bùi Kim Sơn
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0934452123
Chuyên môn: Đại học sư phạm
Nhiệm vụ:
Tổ trưởng tổ tổng hợp, công tác thanh tra, thi đua, kế hoạch, tổng hợp, công khai giáo dục, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QĐ 33 về siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính của tỉnh.
 
 
 
 
 
6. Nguyễn Trung Thành
Chức vụ: Chuyên viên Giáo dục thể chất
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 01238172523
Chuyên môn: Đại học sư phạm
Nhiệm vụ:
Chỉ đạo GDTC, y tế, đội, khuyến học, chữ thập đỏ, giáo dục pháp luật, ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội.
 
 
 
 
 
 
7. Trần Thị Thuý
Chức vụ: Chuyên viên  KHXH THCS
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0976901029
Chuyên môn: Đại học sư phạm
Nhiệm vụ:
Tổ trưởng tổ chuyên môn, chỉ đạo chuyên môn KHXH, GDTX, HN-DN, dạy tự chọn, bồi dưỡng đội ngũ, học sinh giỏi cấp THCS.
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Bùi Lam Sơn
Chức vụ: Chuyên viên  CNTT
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0912861902
Chuyên môn: Đại học sư phạm
Nhiệm vụ:
Chỉ đạo chuyên môn Tin học, CNTT, quản lý hồ sơ nhân sự, quản trị trang Website ngành, các chương trình phần mềm GD...
 
9. Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chuyên viên KHTN THCS
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0915924319
Chuyên môn: Đại học sư phạm
Nhiệm vụ:
Chỉ đạo chuyên môn KHTN, PCGD THCS, PC Trung học, công tác khảo thí, KĐCL, xây dựng xã hội học tập, trung tâm HTCĐ, HSG, SKKN cấp THCS.
 
 
 
 
 
 

 
 
10. Trần Thị Lan Anh
Chức vụ: Chuyên viên KHXH Tiểu học
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0916870589
Chuyên môn: Đại học sư phạm
Nhiệm vụ:
Chỉ đạo chuyên môn KHXH, chương trình 2 buổi/ ngày, bán trú, VSCĐ, BDGV, HSG, tổng hợp báo cáo tiểu học.
11. Võ Văn Dung
Chức vụ: Chuyên viên KHTN Tiểu Học
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0913855900
Chuyên môn: Đại học sư phạm
Nhiệm vụ:
Chỉ đạo chuyên môn KHTN, PCTH, CMC, KĐCL, giáo dục hoà nhập, khuyết tật, BD học sinh yếu.

 
12. Phan Thị Thuý
Chức vụ: Chuyên viên Mầm Non
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0915401935
Chuyên môn: Đại học sư phạm
Nhiệm vụ:
Chỉ đạo chuyên môn nhà trẻ, BDGV, SKKN, thiết bị đồ chơi, ấn phẩm, chương trình bán trú MN.
13. Hoàng Thị Thu Hà
Chức vụ: Chuyên viên Mầm Non
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0946037199
Chuyên môn: Đại học sư phạm
Nhiệm vụ:
Chỉ đạo chuyên môn mẫu giáo, PCGD MN, KĐCL, chương trình đổi mới, dinh dưỡng trẻ, tổng hợp báo cáo mầm non.

 
14. Nguyễn Văn Tuệ
Chức vụ: Kế toán
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0912921173
Chuyên môn: Đại học
Nhiệm vụ:
Kế toán, chỉ đạo quản lý tài chính, tài sản, các khoản thu học sinh, kế toán công đoàn ngành.
15. Trần Quang Đại
Chức vụ: Thiết bị - Thư viện
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0974166198
Chuyên môn: Đại học sư phạm
Nhiệm vụ:
Chỉ đạo công tác, thư viện, TBGD, CSVC, cảnh quan, xây dựng nông thôn mới, trường học thân thiện-học sinh tích cực, công tác PCCC toàn ngành.
16. Phan Thị Hải Ánh
Chức vụ: Lương, chính sách BHXH
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0958135399
Chuyên môn: Đại học sư phạm
Nhiệm vụ:
Công tác thống kê tổng hợp, lương BHXH, tiếp nhận hồ sơ TCCB, quỹ Công đoàn ngành.
17. Nguyễn Hồng Báu
Chức vụ: Lái xe
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0903401563
Chuyên môn: Trung cấp
Nhiệm vụ:
Lái xe, bồn hoa, cây cảnh, điện nước cơ quan
18. Võ Quốc Thanh
Chức vụ: Bảo vệ
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0917768556
Chuyên môn: Trung cấp
Nhiệm vụ:
Bảo vệ, hội trường, loa máy, phô tô văn bản tài liệu, khẩu hiệu tuyên truyền.
19. Nguyễn Thị Chung
Chức vụ: Văn Thư
Điện thoại: CQ:                    DĐ: 0948214248
Chuyên môn: Trung cấp
Nhiệm vụ:
Văn thư, thủ quỹ, phục vụ
 
 
 
 
 
 
 
   
 
III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHUNG:
          Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn cấp Huyện, chịu sự quản lý, lãnh đạo trực tiếp của UBND Huyện Can lộc và Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh.
          Phòng GD&ĐT là đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND Huyện và Sở GD&ĐT, thực hiện chức năng tổ chức quản lý công tác giáo dục trong phạm vi toàn Huyện.
          Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.
IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỤ THỂ:
          - Thực hiện công tác QLCB, CCVC theo phân cấp của UBND huyện.
Xây dựng kế hoạch, quy hoạch về hệ thống trường lớp, cán bộ, giáo viên và học sinh của huyện .
          -  Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, chỉ đạo chuyên môn theo lĩnh vực ngành và luật giáo dục quy định.
          - Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất.
          - Tổ chức chỉ đạo, thực hiện chuyên môn theo biên chế năm học của Bộ GD&ĐT quy định.
          - Khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức theo quy định của Chính phủ.
          - Xây dựng kế hoạch ngân sách cho giáo dục thuộc phạm vi đơn vị quản lý.
          - Đề xuất việc sát nhập, mở mới hoặc giải thể các đơn vị trường học trong phạm vi cấp Huyện.
          - Tham mưu, đề xuất việc bổ nhiệm, miễm nhiệm cán bộ cấp trường theo luật định.
          - Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản của ngành theo quy định của cấp có thẩm quyền.
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Huyện giao.
 
V. QUY CHẾ LÀM VIỆC:
1. Quan hệ với cấp trên
          Phòng GD&ĐT thực hiện theo sự chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Can Lộc, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh. Tham mưu và xây dựng kế hoạch hoạt động, có trách nhiệm báo cáo nội dung, chương trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền, Sở GD&ĐT tỉnh.
          Trưởng phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Sở GD&ĐT tỉnh và Phòng Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động của ngành. Khi có việc phải đi công tác vắng phải báo cáo Thường trực UBND Huyện và ủy quyền điều hành công việc cho Phó trưởng phòng, Phó trưởng phòng được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và cấp trên về các quyết định của mình.
2. Quan hệ giữa lãnh đạo phòng và công chức viên chức
          Thực hiện nguyên tắc lãnh đạo theo quy chế, lãnh đạo phòng quyết định trực tiếp các vấn đề thuộc nhiệm vụ của tổ và của từng bộ phận theo đúng thẩm quyền hoặc sau khi đã thống nhất trong lãnh đạo.
          Khi đi công tác hoặc nghỉ ốm, việc riêng phải báo cáo lãnh đạo đơn vị
Quan hệ giữa các bộ phận với nhau là quan hệ phối kết hợp, hợp tác đoàn kết thống nhất về công tác nghiệp vụ, tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo giao.
3. Xây dựng kế  hoạch chương trình công tác
          Hàng tháng, quý, năm Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục xây dựng chương trình công tác, trên cơ sở tình hình thực tế và yêu cầu chung của UBND huyện và của ngành.
          Các tổ và từng công chức, viên chức căn cứ vào chương trình công tác cụ thể của mình nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình công tác được giao.
          Trưởng phòng trực tiếp quản lý, chỉ đạo, các bộ phận thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất để Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng phụ trách chỉ đạo xử lý kịp thời các mặt công tác của mình.
          Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ phải có tinh thần trách nhiệm làm tốt phần việc được giao và thường xuyên trao đổi kế hoạch công tác cùng phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo tổ chức thực hiện công việc có hiệu quả cao.
          Thực hiện đúng giờ giấc làm việc, tham gia các hoạt động do đơn vị tổ chức.
          Hàng tháng mọi chương trình hoạt động của từng cán bộ, chuyên viên phải được xây dựng  thành một kế hoạch chung của Phòng từ đó cùng phối hợp tổ chức thực hiện dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo.
          Các văn bản, báo cáo, số liệu cán bộ, chuyên viên chức năng phải xem xét kiểm tra trước khi trình lãnh đạo ký duyệt, phải kèm theo văn bản gốc. Văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ phải đảm bảo tính chính xác cao, thực hiện theo đúng quy chế quy định của Bộ GD&ĐT ban hành.
          Các loại công văn đi, sau khi trình lãnh đạo ký, văn thư chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát ( dấu, số, ký hiệu, ngày tháng, …) theo nguyên tắc chính xác kịp thời, đúng quy trình quy định của pháp luật.
4. Chế độ hội họp, học tập
          Hàng tháng cơ quan đơn vị họp 01 lần để kiểm điểm, triển khai công tác tháng và học tập các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.
Họp hội nghị hiệu trưởng 01 lần/ tháng
Học tập và phổ biến các văn bản pháp quy, Chỉ thị, Nghị quyết, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.
          Tất cả các công chức viên chức đều phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi theo đúng Điều luật lao động quy định. Những người vi phạm kỷ luật lao động đều bị xử lý nghiêm minh./.
 

Hệ thống tổ chức khác:

5/1/2018 - Số điện thoại và địa c hỉ email cán bộ công chức xã thuần thiện
18/12/2017 - Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Lộc
13/4/2017 - Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc
30/9/2016 - TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN CAN LỘC
19/8/2016 - Danh sách các trường THPT trên địa bàn huyện Can Lộc
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA TOÀN BỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG THƯỢNG LỘC
23/3/2016 - Thông tin của cán bộ Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc
23/3/2016 - DANH DÁCH THÔNG TIN CB CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CAN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ XÃ SƠN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẢNG ỦY , UBND XÃ TRƯỜNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ TRUNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG UBND XÃ TÙNG LỘC
2/2/2016 - Trường THCS Đặng Dung
2/2/2016 - Trường THCS Phúc Lộc
2/2/2016 - Trường THCS Xuân Diệu
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Hướng dẫn TTHC
Đánh giá cán bộ
Bảng theo dõi TTHC
Album ảnh Can Lộc
Truyền hình Can Lộc
Hỏi đáp - Tư vấn
Điều hành tác nghiệp
Văn bản chỉ đạo
Tra cứu hồ sơ trực tuyến
Danh bạ trực tuyến
Liên hệ - Góp ý
Sơ đồ Website
Loading the player...
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
Hôm nay: 466
Tất cả: 6,619,998
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAN LỘC 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Can Lộc
Chịu trách nhiệm chính: Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch Huyện Can Lộc
Địa chỉ: Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239841227- E.mail:ubcanloc@gmail.com