Trang chủ Giới thiệu Album ảnh Văn bản Liên hệ
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh
Trang chủ
LIÊN KẾT WEBSITE
CAM THƯỢNG LỘC
 
TÀI LIỆU Bản in
 
ĐỀ ÁN SÁT NHẬP HỘI
Tin đăng ngày: 14/3/2016 - Xem: 1491

 

A. THỰC TRẠNG VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. THỰC TRẠNG

Huyện Can Lộc là một huyện thuần nông, có 23 đơn vị hành chính, trong đó có 22 xã và 1 thị trấn.

Hiện nay, toàn huyện có 16 tổ chức hội hoạt động trong đó có 7 hội được UBND tỉnh công nhân là hội đặc thù, hưởng lương từ ngân sách: Hội Chữ Thập đỏ, hội Người mù, hội Người cao tuổi, hội Nạn nhân chất độc da cam, hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, hội khuyến học, hội Cựu TNXP (trong đó có 3 hội được giao biên chế: Chữ thập đỏ: 3; Người mù: 2, Người cao tuổi:1) , có 9 tổ chức hội xã hội: Hội Cựu giáo chức, Hội sinh vật cảnh, Hội làm vườn, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Hội truyền thống bộ đội Trường Sơn, Hội Luật gia, Hội Đông y, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chi hội Văn học nghệ thuật.

Việc tổ chức, hoạt động và quản lý hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý các mặt tổ chức - hoạt động hội như cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ hoạt động, biên chế tiền lương và kinh phí hoạt động (đối với những hội được giao biên chế và hỗ trợ kinh phí). Nhìn chung đã có sự phân công, phân cấp để cho hội viên tổ chức, hoạt động. Nhờ đó hoạt động của các hội và hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Tuy vậy, trong quá trình tổ chức, quản lý hội còn có những tồn tại, hạn chế:

Một số hội còn lúng túng trong hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả. Một số hội chưa tổ chức các hoạt động thường xuyên, hoạt động chưa đều trên các lĩnh vực; việc chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên, các tổ chức hội trên cùng một lĩnh vực còn hạn chế. Nhiều hội không thực hiện báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động hàng năm cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

          Kinh phí hoạt động của các hội còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách, chưa thực hiện đúng nguyên tắc tự chủ, tự trang trải kinh phí, ngoài phần được Nhà nước hỗ trợ, phần các hội tự tạo lập được còn ít, việc thu hội phí của các hội viên không nhiều, nên trong hoạt động gặp nhiều khó khăn; chỉ có số ít các hội tìm kiếm được các nguồn viện trợ, từ các nhà Doanh nghiệp trong và ngoài nước để đẩy mạnh hoạt động của hội; số còn lại đa số chỉ dựa vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách hoặc chỉ hoạt động mang tính hình thức.

          Có những bất cập, tồn tại như trên do nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, trong đó có tính lịch sử và của nhiều thế hệ.

 II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ;

B. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC SÁP NHẬP HỘI

I. Mục tiêu:

Sáp nhập tổ chức hội để nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tính ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; không trùng lắp, không bỏ sót nhiệm vụ; giảm bớt đầu mối; Đồng thời giảm được ngân sách của huyện, của nhà nước.

II. Yêu cầu:

- Đây là một khâu đột phá của nội dung cải cách hành chính. Việc thực hiện sáp nhập phải đảm bảo dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Bảo đảm hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức hội không bị gián đoạn, xáo trộn; sau sáp nhập lại hoạt động tốt hơn, hiệu quả cao hơn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.

III. Nguyên tắc:

- Việc rà soát, sắp xếp lại các tổ chức hội được tiến hành đồng bộ, toàn diện từ việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng hội gắn với việc sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp và đảm bảo chất lượng, số lượng để nâng cao hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc sắp xếp phải gắn với đẩy mạnh công tác phân cấp quản lý.

- Sáp nhập phải đảm bảo nguyên tắc cùng nhóm nhiệm vụ đồng thời phù hợp với các điều kiện về kinh tế của địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh chia nhỏ, phân tán, chồng chéo. Những hội hoạt động hiệu quả thấp thì giải thể; hội có khả năng khai thác nguồn thu thì chuyển sang tự trang trải kinh phí.

 

C. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP  

          1. Phương án sáp nhập

Sáp nhập 2 hội có sự tương đồng về nhiệm vụ, Điều lệ, phương hướng hoạt động.

1.1. Đối với các hội cấp huyện

Sáp nhập hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi với hội Nạn nhân chất độc gia cam DIOXIN thành hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và nạn nhân chất độc da cam,

Sáp nhập hội Khuyến học với Hội Cựu giáo chức thành hội Khuyến học, Cựu giáo chức,

Sáp nhập hội Sinh vật cảnh với hội Làm vườn thành hội Làm vườn, sinh vật cảnh giao hội Nông dân quản lý,

Hội Truyền thống bộ đội Trường Sơn giao hội Cựu chiến binh tiếp nhận, quản lý.

1.2. Đối với hội cấp cơ sở

Sáp nhập hội Người mù, hội Chữ thập đỏ, hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN, hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi thành hội Chữ thập đỏ bảo trợ xã hội và người khuyết tật,

Sáp nhập hội Khuyến học với hội Cựu giáo chức thành hội Khuyến học, Cựu giáo chức.

          2. Thủ tục sáp nhập

          1. Việc sáp nhập hội thực hiện theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, các quy định pháp luật có liên quan và nghị quyết đại hội của hội.

2. Thủ tục sáp nhập hội:

a) Hội thực hiện việc sáp nhập gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hội hoạt động;

b) Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP xem xét, quyết định cho phép sáp nhập hội;

c) Các hội sáp nhập chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP cho phép sáp nhập hội. Các quyền và nghĩa vụ của hội sáp nhập được chuyển giao cho các hội mới.

3. Hồ sơ sáp nhập hội, gồm:

a) Đơn đề nghị sáp nhập hội;

b) Đề án sáp nhập trong đề án phải có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện;

c) Nghị quyết đại hội của hội về việc sáp nhập hội;

d) Dự thảo điều lệ hội mới sáp nhập hội;

đ) Dự kiến chương trình hoạt động hội hình thành mới sáp nhập hội;

e) Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu ban vận động thành lập hội mới sáp nhập hội và thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này;

g) Danh sách những người trong ban vận động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

h) Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt trụ sở của hội mới sáp nhập hội.

4. Thu hồi con dấu

Việc thu hồi con dấu đối với các hội sáp nhập chấm dứt tồn tại, hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP cho phép sáp nhập hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Tổ chức đại hội và phê duyệt điều lệ hội thành lập mới sáp nhập hội

a) Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP cho phép sáp nhập hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11 của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

b) Các hội mới được hình thành do sáp nhập lập hai bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để xem xét, phê duyệt điều lệ hội.

D . THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Từ tháng 11/2015, các hội tổ chức thực hiện Đề án sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

                                            

 

          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

          CHỦ TỊCH

 

 

                                                                 (Đã ký)

 

 

                                                           Võ Hữu hào

 
download Download văn bản tại đây
download Download văn bản tại đây

Tài Liệu khác:

14/6/2018 - Khắc phục không truy cập được trang web trên trình duyệt chorme
12/3/2018 - Quy trình xử lý, phát ngôn báo chí trên địa bàn
9/3/2018 - Hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa
29/1/2018 - Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác xaay dựng Đảng, cơ quan, công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018
25/1/2018 - SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI VÀ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2017-2020 THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
5/1/2018 - Tài liệu phục vụ các cuộc họp : Tài liệu hop phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 05/GM-UBND
30/3/2017 - Cách gỡ bỏ siverlight trên Văn Phòng điện Tử thông minh IO
2/2/2017 - Sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM 2017
21/10/2016 - Cách Sử dụng Văn phòng điện tử IO trên thiết bị thông minh.
22/9/2016 - Bài Thực hành tìm hiểu về nền hành chính công
18/7/2016 - Hướng dẫn Tra cứu Thủ tục Hành chính qua Cổng thông tin huyện Can Lộc
13/7/2016 - Lỗi không doawload được file trên Văn phòng điện tử IO
16/5/2016 - Thông báo và hướng dẫn xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2015 - 2016
14/4/2016 - Một số câu hỏi về ưu đãi người có công
14/4/2016 - Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Hướng dẫn TTHC
Đánh giá cán bộ
Bảng theo dõi TTHC
Album ảnh Can Lộc
Truyền hình Can Lộc
Hỏi đáp - Tư vấn
Điều hành tác nghiệp
Văn bản chỉ đạo
Tra cứu hồ sơ trực tuyến
Danh bạ trực tuyến
Liên hệ - Góp ý
Sơ đồ Website
Loading the player...
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
Hôm nay: 102
Tất cả: 6,567,070
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAN LỘC 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Can Lộc
Chịu trách nhiệm chính: Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch Huyện Can Lộc
Địa chỉ: Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239841227- E.mail:ubcanloc@gmail.com