Trang chủ Giới thiệu Album ảnh Văn bản Liên hệ
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh
Trang chủ
LIÊN KẾT WEBSITE
CAM THƯỢNG LỘC
 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC Bản in
 
Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới
Tin đăng ngày: 13/11/2014 - Xem: 1279

1. Tên gọi: Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Can Lộc.
2. Vị trí:
2.1. Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện là cơ quan giúp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Can Lộc và UBND huyện có tài khoản riêng, sử dụng con dấu riêng (Trước mắt sử dụng con dấu UBND huyện) để giao dịch và có trụ sở đặt tại UBND huyện Can Lộc.
2.2. Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện chịu sự lãnh đạo, quản lý của UBND huyện và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.
3. Chức năng: Giúp Ban Chỉ đạo, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện các chức năng văn phòng, điều phối; trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với những nội dung do huyện thực hiện.
4. Nhiệm vụ:
4.1. Tham mưu giúp Thường trực Ban chỉ đạo huyện xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát toàn diện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.
4.2. Chủ trì tham mưu cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tham mưu phân bổ nguồn vốn thuộc Chương trình cho các xã theo quy định.
4.3. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình nông thôn mới hàng năm và tổng hợp báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định.
4.4. Phối hợp với phòng Tài chính – KH và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất lồng ghép các nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện.
4.5. Chủ trì tham mưu cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
4.6. Giúp Thường trực Ban chỉ đạo huyện xử lý những công việc thường kỳ của Ban chỉ đạo; chuẩn bị nội dung và tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất; soạn thảo, ban hành giấy mời, thông báo kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo huyện, tiếp nhận văn bản đến, tham mưu xử lý và sao gửi, chuyển văn bản đi và các văn bản, giấy tờ khác liên quan đến nhiệm vụ chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới; lập dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo huyện; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo tỉnh theo định kỳ, đột xuất và khi có yêu cầu.
5. Cơ cấu tổ chức:
5.1. Chánh văn phòng:
Đồng chí Nguyễn Duy Cường   - UVTV huyện uỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Điện thoại: 0904221754
Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; điều hành chung mọi hoạt động của Văn phòng điều phối, chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và trước Chủ tịch UBND huyện;
5.2. Phó Chánh văn phòng chuyên trách:
Đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Trưởng phòng UBND huyện.
Điện thoại: 0914.594.536.
Làm việc theo chế độ chuyên trách; điều hành thường xuyên các hoạt động của Văn phòng điều phối, được ủy quyền chủ tài khoản, lập báo cáo tổng hợp định kỳ hàng tháng, hàng quý trình gửi các cấp, ngành, tổ chức công tác lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình làm việc và một số nhiệm vụ khác, chịu trách nhiệm trước UBND huyện;
5.3. Các thành viên VPĐP huyện:
- Thành viên chuyên trách trực tiếp tại VPĐP huyện: 02 người.
+ Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Chuyên viên VPĐP huyện.
Điện thoại: 01683.819.605.
+ Đồng chí Nguyễn Anh Quỳnh - Cán bộ VPĐP huyện.
Điện thoại: 097.230.6867
- Thành viên điều động: 01 người.
+ Đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn - Chuyên viên phòng NN - PTNT.
Điện thoại: 0977.440.819
Các thành viên chịu sự phân công nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành trực tiếp của lãnh đạo Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện.
6. Chế độ cán bộ, công chức, viên chức làm việc chuyên trách, kiêm nhiệm được thực hiện theo quy định hiện hành và Quyết định 1093/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tạm thời chế độ và phụ cấp đặc thù đối với cán bộ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Hệ thống tổ chức khác:

5/1/2018 - Số điện thoại và địa c hỉ email cán bộ công chức xã thuần thiện
18/12/2017 - Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Lộc
13/4/2017 - Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc
30/9/2016 - TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN CAN LỘC
19/8/2016 - Danh sách các trường THPT trên địa bàn huyện Can Lộc
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA TOÀN BỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG THƯỢNG LỘC
23/3/2016 - Thông tin của cán bộ Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc
23/3/2016 - DANH DÁCH THÔNG TIN CB CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CAN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ XÃ SƠN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẢNG ỦY , UBND XÃ TRƯỜNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ TRUNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG UBND XÃ TÙNG LỘC
2/2/2016 - Trường THCS Đặng Dung
2/2/2016 - Trường THCS Phúc Lộc
2/2/2016 - Trường THCS Xuân Diệu
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Hướng dẫn TTHC
Đánh giá cán bộ
Bảng theo dõi TTHC
Album ảnh Can Lộc
Truyền hình Can Lộc
Hỏi đáp - Tư vấn
Điều hành tác nghiệp
Văn bản chỉ đạo
Tra cứu hồ sơ trực tuyến
Danh bạ trực tuyến
Liên hệ - Góp ý
Sơ đồ Website
Loading the player...
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
Hôm nay: 110
Tất cả: 6,567,078
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAN LỘC 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Can Lộc
Chịu trách nhiệm chính: Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch Huyện Can Lộc
Địa chỉ: Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239841227- E.mail:ubcanloc@gmail.com