Trang chủ Giới thiệu Album ảnh Văn bản Liên hệ
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh
Trang chủ
LIÊN KẾT WEBSITE
CAM THƯỢNG LỘC
 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC Bản in
 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Tin đăng ngày: 26/11/2014 - Xem: 2210


1. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Là bộ máy làm việc của HĐND& UBND huyện. Văn phòng HĐND&UBND huyện làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm chung, các Phó Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng HĐND&UBND huyện gồm: 1 đồng chí Chánh Văn phòng, 3 đồng chí Phó Chánh văn phòng và các bộ phận cụ thể như sau:
+ Chánh Văn phòng phụ trách chung;
+ Phó Văn phòng theo dõi mảng HĐND, bộ phận tiếp dân;
+ Phó Văn phòng phụ trách công tác tổng hợp; công tác phi Chính phủ- đối ngoại; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO (9001:2008);
          + Phó Văn phòng quản trị hành chính; Trung tâm giao dịch “Một cửa”.
- Bộ phận “Một cửa”, Phi Chính phủ- Ngoại vụ;
- Bộ phận Tiếp dân; Hệ thống quản lý chất lượng ISO (9001:2008);
- Bộ phận Văn thư - Đánh máy;
- Bộ phận Tài vụ;
- Bộ phận điện nước;
- Bộ phận nhà ăn;
- Bộ phận tạp vụ;
- Bộ phận lái xe;
- Bộ phận Bảo vệ;
Số điện thoại: 0393.841.227 (Văn thư)
Số fax: 0393.634.568
   
3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
+ Đ/c Ngô Đức Thư- Chánh Văn phòng;
Số điện thoại: 0393.841.665 Di động 0989.543.730
Nhiệm vụ: Là người điều hành mọi hoạt động của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND và Thường trực HĐND huyện về toàn bộ công tác của Văn phòng, trực tiếp chỉ đạo Văn phòng thực hiện tốt một số việc chính sau đây:
          - Quản lý bộ phận tài vụ, tiếp khách; Tổ chức công tác thông tin và báo cáo tình hình;
- Xây dựng chương trình làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện;
- Soát xét các dự thảo văn bản trước khi trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành. Theo dõi và đôn đốc thực hiện các văn bản của Uỷ ban nhân dân huyện và của cấp trên;
+ Đ/c Trần Sỹ Lương  - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Tổng hợp.
          Điện thoại: 
Nhiệm vụ: - Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những lĩnh vực được phân công phụ trách;
- Soát xét các dự thảo văn bản tham mưu của các phòng, ban, cơ quan trước khi trình Chủ tịch hoặc các Phó chủ tịch UBND huyện ký;
- Tổng hợp tham mưu lãnh đạo UBND huyện, Thường trực HĐND huyện các bài phát biểu, tham luận tại các hội nghị;
-  Theo dõi, quản lý hệ thống quản lý chất lượng ISO (9001 – 2008) của UBND huyện;
- Quản lý hệ thống công nghệ thông tin của UBND huyện;
- Theo dõi các cuộc họp do UBND huyện tổ chức để ra thông báo. Đôn đốc các cơ quan, phòng ban chuyên môn trong cơ quan nộp báo cáo tổng hợp, làm báo cáo tháng, quý, năm, nhằm phục vụ các cuộc họp thường kỳ UBND và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Tham mưu thực hiện công tác phi Chính phủ- Ngoại vụ;
- Trực tiếp quản lý phụ trách bộ phận Văn thư, đánh máy.
+ Đ/c NGuyễn Đại Đồng - PCVP phụ trách mảng HĐND. hành chính 
Nhiệm vụ: - Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những lĩnh vực được phân công phụ trách;
- Theo dõi các cuộc họp, kỳ họp của HĐND và Thường trực HĐND huyện để tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời cho Thường trực HĐND. Giúp Thường trực HĐND theo dõi kinh phí hoạt động của HĐND huyện;
- Phụ trách, chỉ đạo công tác tiếp công dân tại phòng Tiếp dân;
Điện thoại:0934571979
Nhiệm vụ: - Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những lĩnh vực được phân công phụ trách;
- Phụ trách, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức trực tại Trung tâm giao dịch “Một cửa” huyện;
- Tổ chức tốt việc đón, tiếp các đoàn khách, cán bộ và nhân dân đến làm việc;
- Bảo đảm điều kiện phục vụ làm việc của Chủ tịch, các Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Thường trực HĐND huyện và Văn phòng (trang thiết bị làm việc, sinh hoạt, hội họp.vv...). Quản lý tài sản của cơ quan; đôn đốc, theo dõi cán bộ, công chức  thực hiện nội quy, quy định của cơ quan; tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, nhân viên cơ quan;
- Phục vụ các cuộc họp, kỳ họp của HĐND, Uỷ ban nhân dân  huyện và  của Văn phòng;
- Bố trí trực cơ quan (trong  thời gian làm việc và các ngày nghỉ) bảo đảm an ninh trật tự, tài sản của cơ quan. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực công sở;
- Trực tiếp điều hành nhà ăn, bố trí điều hành hội trường và các điều kiện đảm bảo cho các cuộc họp;
- Điều hành xe trong và ngoài cơ quan đi công tác; 
4. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng HĐND-UBND huyện:
          Tham mưu phục vụ cho HĐND&UBND về hoạt động của HĐND  & UBND, tham mưu cho Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện về chỉ đạo điều hành của Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND&UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của HĐND&UBND. Bên cạnh nhiệm vụ trên, Văn phòng HĐND& UBND có nhiệm vụ theo dõi, xâu nối các hoạt động của các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc tham mưu UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước.
Chịu trách nhiệm theo dõi, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực sau:
Thực hiện công tác Tiếp công dân, quản lý Trung tâm giao dịch “Một cửa”; quản lý nhà nước về công tác phi Chính phủ; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO (9001:2008)./.

 

Hệ thống tổ chức khác:

5/1/2018 - Số điện thoại và địa c hỉ email cán bộ công chức xã thuần thiện
18/12/2017 - Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Lộc
13/4/2017 - Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc
30/9/2016 - TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN CAN LỘC
19/8/2016 - Danh sách các trường THPT trên địa bàn huyện Can Lộc
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA TOÀN BỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG THƯỢNG LỘC
23/3/2016 - Thông tin của cán bộ Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc
23/3/2016 - DANH DÁCH THÔNG TIN CB CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CAN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ XÃ SƠN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẢNG ỦY , UBND XÃ TRƯỜNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ TRUNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG UBND XÃ TÙNG LỘC
2/2/2016 - Trường THCS Đặng Dung
2/2/2016 - Trường THCS Phúc Lộc
2/2/2016 - Trường THCS Xuân Diệu
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Hướng dẫn TTHC
Đánh giá cán bộ
Bảng theo dõi TTHC
Album ảnh Can Lộc
Truyền hình Can Lộc
Hỏi đáp - Tư vấn
Điều hành tác nghiệp
Văn bản chỉ đạo
Tra cứu hồ sơ trực tuyến
Danh bạ trực tuyến
Liên hệ - Góp ý
Sơ đồ Website
Loading the player...
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
Hôm nay: 112
Tất cả: 6,567,080
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAN LỘC 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Can Lộc
Chịu trách nhiệm chính: Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch Huyện Can Lộc
Địa chỉ: Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239841227- E.mail:ubcanloc@gmail.com